wiki:GrondwaterProject

Version 16 (modified by Rick van der Zwet, 6 years ago) ( diff )

--

Introductie

Ik gebruik ongeveer 50m3 ~ 50.000 liter water per jaar om mijn planten water te geven. Om hier drinkwater (50 EUR) voor te gebruiken is zonde voor het milieu. Een grote regenton is een alternatief, echter dit is met de toenemende droge periodes (zoals zomer 2018) erg lastig omdat deze dan leeg is op het moment dat deze nodig is.

Oppervlakte water gebruiken is voor mij geen optie omdat de dichtstbijzijnde sloot aan de overkant van de weg ligt en niet vrij toegankelijk. Verder heeft oppervlakte water een groot nadeel dat hier veel ziekte kiemen en vervuiling in zit.

Grondwater is voor mij een alternatief, het is een stuk schoner, en ligt onder mijn voeten te wachten om gebruikt te worden. Na het raadplegen van de Vergunningchecker van mijn waterschap (Hoogheemraadschap van Rijnland) blijft dat ik dmv van doen van een melding en met inachtneming van enkele regels zonder problemen aan de slag kan.

De zoektocht naar grondwater

Als eerste een positie bepalen in de tuin, waar geboord kan worden. Er moeten geen leidingen liggen. Ik moet ruimte hebben om een grondboor de grond in te boren. Niet in de buurt van schuren/gebouwen/buren om eventueel overlast te voorkomen. Het liefst een plek waar ik een tijdje rustig kan werken en geen gevaar oplevert voor de rest van de gezinsleden. Achterin mijn tuin een mooi plekje gevonden.

Hoogheemraadschap van Rijnland, mijn waterschap, zal verschillende vragen voor mij beantwoorden.

Het peilbesluit van Hoogheemraadschap van Rijnland geeft aan op de interactieve kaart heeft aan dat het het oppervlakte water op -1.72 NAP staat. Na eerste onderzoek met de grondboor van 1.80 meter kwam ik geen water tegen. Navraag bij de gemeente vertelde mij dat het maaiveld op +0.30 NAP ligt. Ik heb dus een grondboor nodig van minimaal 2 meter lang. Omdat een goedkope (verlengbare) grondboor niet voor handen was, heb ik er zelf eentje gemaakt.

Eerste grondwater ervaring

Het grondwaterpeil is nu gehaald, echter kom ik niet dieper met boren dan ongeveer -2.00 NAP, waarna mijn gat elke keer dichtslibt met nat drijfzand van de kanten. Omdat het gat steeds groter wordt aan de onderkant besluit ik deze dicht te gooien en overnieuw te starten, om te voorkomen dat ik mijn straatwerk ondermijn.

Bij de 2de poging steek ik een 110mm PVC buis in het gat. In deze PVC buis stop ik de grondboor en haal ik grond aan de onderkant weg. Ik kan zo elke keer de buis een stukje verder duwen en de kanten blijven stabiel. Echter blijft het probleem aanwezig dat het gat weer dichtslibt met drijfzand op het moment dat ik tijdje wacht. De stabiele situatie is nu een klein laagje water en daaronder drijfzand. Dit drijfzand wordt veroorzaakt door een dieper gelegen grondlaag (klei?) die geen water doorlaat. Het water blijft als het waren liggen en vermengt zich met zand tot drijfzand.

Tijd om na te gaan puzzelen voor een oplossing. De buis afsluiten met een afsluiter om te voorkomen dat insecten en andere kleine dieren aangetrokken door de geur van het water in de pijp vallen is geen overbodige luxe blijkt achteraf.

Drijfzand

Drijfzand is lastig om als waterbron te gebruiken. Het filter moet heel fijn zijn om te zorgen dat er geen zand doorgelaten wordt. Mijn eerste pomp was een kleine bronpomp. Deze liep bij de eerste poging in het gat gelijk vast door de vervuiling. Een extra filter (zeefje) toevoegen was ook maar een kort succes.

In een zoektocht naar een betaalbare filter oplossing kwam ik een aquarium luchtsteen tegen. Deze steen is perfect geschikt voor mijn doel, hij kan niet dicht slippen en je kan er water door naar boven halen. Om te zorgen dat de filter veilig uit de bron gehaald kon worden heb ik deze bevestigd aan een 3/4" (19mm) PVC pijp.

Door eerst met de grondboor het drijfzand te beroeren wordt het 'vloeibaar' en is het mogelijk het filter op een diepte van -2.50 NAP te plaatsen. Verwijderen van het filter is mogelijk door de waterstroom om te keren. Hierdoor raakt het zand rond de filter verzadigd en 'vloeibaar', waardoor de filter te verwijderen is. Zonder deze truc zit de filter vastgezogen en is deze met geen mogelijkheid te beroeren. Eventueel is het ook mogelijk om water door een 19mm PVC buis naar beneden te sturen en zo de emulsie te beroeren.

De opstelling

Een kleine aanzuigpomp zorgt dat het water langzaam op wordt gepompt, met ongeveer 40 liter per uur. Wat voor het vullen van mijn regenton snel genoeg is. Ik zet deze handmatig aan en uit.

Water kwaliteit

Het grondwater is wat gelig en ruikt een beetje naar bagger, dit komt door de achtergebleven plantaardige resten (hummus) wat een perfecte voeding is voor mijn planten. Door het water een paar dagen te laten bezinken is dit mooi te zien.

Kosten

Voor ongeveer 75 EUR heb ik een mooie basis opstelling. Break-down:

Pomp systeem
====================================
Adapter 12V 2A       ~ 10 EUR
Opvoerpomp         ~ 10 EUR
Transparante slang 4 meter ~ 5 EUR

Zwarte microdrip slang   ~ 5 EUR
Beluchtingssteen      ~ 5 EUR
PVC pijp 3/4" 4 meter    ~ 2 EUR

Diversen (tape, draad, etc) ~ 5 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 42 EUR


Put
====================================
Grondboor (BVA Actions)   ~ 8 EUR
Verlengstaaf en bouten   ~ 10 EUR
PVC 110mm dikwandig 4m   ~ 15 EUR
PVC afdekkap        ~ 2 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 25 EUR


TOTAAL ~ 75 EUR

Zonne energie pilot

Kosten breakdown

Energie pilot
====================================
Zonnepaneel         ~ 50 EUR
Laadregelaar        ~ 10 EUR
Accu 12V 8Ah        ~ 20 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 80 EUR

Melding Rijnland

Dag meneer/mevrouw,

Bij dit schrijven wil ik graag een zorgplicht melding doen voor grondwater onttrekking.

  1. naam en adres van de aanvrager en de gemachtigde


H.G.G. van der Zwet
Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

  2. adres of locatie van de onttrekking

Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

  3. de locatie van de onttrekking in RD-coördinaten

x=95431 y=462088

  4. de diepte van het onttrekkingsfilter ten opzichte van NAP.

-2,50 NAP


En onderstaande gegevens (conform artikel 6.27 van de Waterregeling):

  1. het doel van de grondwateronttrekking

Beregening; Proefproject automatisering, vullen regenwaterton bij (lang verwachte) droogte ipv van gebruik maken van (hoogwaardig) kraanwater.


  2. het aantal bestaande en nieuwe putten

0 bestaande putten, 1 nieuwe put


  3. een plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdiehoeksnet

x=95453 y=462195


  4. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van eidere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.

onderkant=-2,50 NAP bovenkant=-2.40 NAP


  5. de diameter en de lengte van de filters in iedere put

diameter = 5cm, lengte = 10cm


  6. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar

Exploratie van maximale capiciteit pomp van 40 liter/uur met maximaal 5 maanden draaitijd, geeft de waardes:
per uur = 40 liter, per dag = 960 liter, per maand = 30.000 liter, per kwartaal = 90.000 liter, per jaar = 150.000 liter

NB: Meer realistische waardes naar verwacht gebruik is maximaal 200 liter per dag in droge periodes (geschat tot maximaal 90 dagen per jaar).


  7. welke maatregelen worden getroffen om de negatieve gevolgen van de ontrekking te voorkomen of te beperken

 - Periodieke visuele controle van vervuiling (sediment neerslag) en waterkwaliteit.
 - Meten van draaitijd van pomp om actuel verbruik te bepalen.
 - Peilbuis met periodieke metingen om daling/stijging grondwater te monitoring.
 - Gebruik maken van weervoorspellingen om regenpomp niet te vullen op het moment dat er regen voorspelt is.

(Automatisch) Antwoord Rijnland

Message Body

Geachte Melder,

 

Bedankt voor uw melding op grond van Rijnlands Keur.

 

Op de door u gemelde activiteit zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in onze algemene regel(s). 
Deze kunt u vinden op http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels. 
Indien u vragen heeft over welke regels van toepassing zijn, kunt u gebruikmaken van de regelchecker op onze website.

 

Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat de werkzaamheden conform onze algemene regel(s) 
worden uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden een controle wordt uitgevoerd 
door een medewerker van Rijnland.

 

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de Gemeente. Het verwerven van informatie 
over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Tenslotte wens ik u succes met het uitvoeren van uw werkzaamheden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

 

071-306 3494

meldingen@rijnland.net

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Tevens 1 week later een brief gekregen met de officiële toestemming.

Attachments (8)

Note: See TracWiki for help on using the wiki.