wiki:GrondwaterProject

Version 2 (modified by Rick van der Zwet, 5 years ago) ( diff )

--

Ik gebruik ongeveer 50m3 ~ 50.000 liter water per jaar om mijn planten water te geven. Om hier drinkwater (50 EUR) voor te gebruiken is zonde voor het milieu. Een grote regenton is een alternatief, echter dit is met de toenemende droge periodes (zoals zomer 2018) erg lastig omdat deze dan leeg is op het moment dat deze nodig is.

Oppervlakte water gebruiken is voor mij geen optie omdat de dichtstbijzijnde sloot aan de overkant van de weg ligt en niet vrij toegankelijk. Verder heeft oppervlakte water een groot nadeel dat hier veel ziekte kiemen en vervuiling in zit.

Pomp systeem
====================================
Adapter 12V 2A       ~ 10 EUR
Opvoerpomp         ~ 10 EUR
Transparante slang 4 meter ~ 5 EUR

Zwarte microdrip slang   ~ 5 EUR
Beluchtingssteen      ~ 5 EUR
PVC pijp 3/4" 4 meter    ~ 2 EUR

Diversen (tape, draad, etc) ~ 5 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 42 EUR


Put
====================================
Grondboor (BVA Actions)   ~ 8 EUR
Verlengstaaf en bouten   ~ 10 EUR
PVC 110mm dikwandig 4m   ~ 15 EUR
PVC afdekkap        ~ 2 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 25 EUR


TOTAAL ~ 75 EUR

Zonne energie pilot

Kosten breakdown

Energie pilot
====================================
Zonnepaneel         ~ 50 EUR
Laadregelaar        ~ 10 EUR
Accu 12V 8Ah        ~ 20 EUR
------------------------------------
SUBTOTAAL          ~ 80 EUR

Melding Rijnland

Dag meneer/mevrouw,

Bij dit schrijven wil ik graag een zorgplicht melding doen voor grondwater onttrekking.

  1. naam en adres van de aanvrager en de gemachtigde


H.G.G. van der Zwet
Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

  2. adres of locatie van de onttrekking

Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

  3. de locatie van de onttrekking in RD-coördinaten

x=95431 y=462088

  4. de diepte van het onttrekkingsfilter ten opzichte van NAP.

-2,50 NAP


En onderstaande gegevens (conform artikel 6.27 van de Waterregeling):

  1. het doel van de grondwateronttrekking

Beregening; Proefproject automatisering, vullen regenwaterton bij (lang verwachte) droogte ipv van gebruik maken van (hoogwaardig) kraanwater.


  2. het aantal bestaande en nieuwe putten

0 bestaande putten, 1 nieuwe put


  3. een plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdiehoeksnet

x=95453 y=462195


  4. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van eidere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.

onderkant=-2,50 NAP bovenkant=-2.40 NAP


  5. de diameter en de lengte van de filters in iedere put

diameter = 5cm, lengte = 10cm


  6. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar

Exploratie van maximale capiciteit pomp van 40 liter/uur met maximaal 5 maanden draaitijd, geeft de waardes:
per uur = 40 liter, per dag = 960 liter, per maand = 30.000 liter, per kwartaal = 90.000 liter, per jaar = 150.000 liter

NB: Meer realistische waardes naar verwacht gebruik is maximaal 200 liter per dag in droge periodes (geschat tot maximaal 90 dagen per jaar).


  7. welke maatregelen worden getroffen om de negatieve gevolgen van de ontrekking te voorkomen of te beperken

 - Periodieke visuele controle van vervuiling (sediment neerslag) en waterkwaliteit.
 - Meten van draaitijd van pomp om actuel verbruik te bepalen.
 - Peilbuis met periodieke metingen om daling/stijging grondwater te monitoring.
 - Gebruik maken van weervoorspellingen om regenpomp niet te vullen op het moment dat er regen voorspelt is.

(Automatisch) Antwoord Rijnland

Message Body

Geachte Melder,

 

Bedankt voor uw melding op grond van Rijnlands Keur.

 

Op de door u gemelde activiteit zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in onze algemene regel(s). Deze kunt u vinden op http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels. Indien u vragen heeft over welke regels van toepassing zijn, kunt u gebruikmaken van de regelchecker op onze website.

 

Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat de werkzaamheden conform onze algemene regel(s) worden uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden een controle wordt uitgevoerd door een medewerker van Rijnland.

 

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de Gemeente. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Tenslotte wens ik u succes met het uitvoeren van uw werkzaamheden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

 

071-306 3494

meldingen@rijnland.net

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Attachments (8)

Note: See TracWiki for help on using the wiki.