wiki:ZwerfafvalOpruimen

Version 1 (modified by Rick van der Zwet, 5 years ago) ( diff )

--

Ik loop 1 uurtje per week met mijn knijpertje en zak door de wijk (Verde-Vista Meerburg, Zoeterwoude) op de boel een beetje schoon te houden. Meestal stop ik als ik een vuilniszak (60 liter) vol hebt.

Opgehaald

Leuk voor het overzicht en mijn persoonlijke 'scorebord'.

  • Januari: 60 liter
  • Februari: 180 liter
  • Maart: 180 liter
  • 11 April: 60 liter (rond bouwplaats)
  • 04 April: 120 liter (slootkanten)
Note: See TracWiki for help on using the wiki.