wiki:FijnstofMeten

Version 13 (modified by Rick van der Zwet, 4 years ago) ( diff )

--

Mijn huis staat direct naast de A4 en beschikbare fijnstof metingen zijn niet beschikbaar. De grenswaarden voor fijnstof zijn door het RIVM gesteld (in 2018) als volgt:

""" Wettelijke grenswaarden Voor PM10 is er een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 die niet mag worden overschreden en er is een etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden. De jaarlijkse grenswaarde wordt in Nederland zelden overschreden. De etmaalgemiddelde grenswaarde wordt vooral in de omgeving van veehouderijen overschreden (berekeningen NSL, 2018).

Voor PM2,5 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde 25 µg/m3. In Nederland wordt daar al aan voldaan. Daarnaast zijn er normen voor (het terugbrengen van) de gemiddelde concentratie op stedelijke achtergrondlocaties (zie Compendium voor de Leefomgeving). """

Om een gevoel te krijgen van de waarden die ik kan verwachten heb ik mijn eigen sensor gebouwd. Deze sensor is aangesloten bij luftdaten.info een burgers wetenschap (citizen science) initiatief van onze oosterburen.Deze informatie wordt door het RIVM [ingeladen https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/luftdaten] en weergegeven op een gemeenschappelijke website

https://www.luchtmeetnet.nl/

Hardware:

  • DHT22
  • SDS011

Installatie instructies:

Gegevens van mijn sensor, tijd in GMT:

Observaties:

  • 31 dec 2019 - 3 jan 2020 was zeer slecht voor de luchtkwaliteit.
    No image "oud-en-nieuw-2020.png" attached to FijnstofMeten

Langere perioden grafieken:

Projecten in de buurt:

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.