wiki:IntentieNeutraalCommuniceren

Intentie neutraal communiceren is een manier van communiceren, waarbij er geen aannames worden gemaakt over geslacht, sekse, gender, genderidentiteit en genderexpressie van de aangesproken/aangeschreven personen.

Persoonlijk vind ik het respectvolle manier om geen aanname te maken over iemands genderidentiteit aan de hand van uiterlijke kenmerken of woordassociaties.

Als een persoon aangeeft (of vraag het even waar iemand zich fijn bij voelt) een bepaalde vorm te willen gebruiken, dan is het natuurlijk wel beleefd hier rekening mee te houden.

Voorbeelden

  • Buurman/buurvrouw => buur
  • Dochter/zoon => kind
  • mijn man/vrouw => mijn partner
  • vader/moeder => ouder

En deze dan???

Geen idee, ik hou me aanbevolen voor een alternatieven:

  • Neef/nicht => ...
  • Schoonzus/Zwager => ...
  • Opa/oma => ...
  • Meneer/Mevrouw Jansen (formeel) => ...

Verwijzingen en inspiratie

Last modified 3 years ago Last modified on 08/31/21 18:14:07
Note: See TracWiki for help on using the wiki.