wiki:VoorPositiviteit

Hier staan de (voor mij) mooiste en meest relevante spreuken van de Voor Positiviteit Schuurkalender 2019 en de Coachingskalender 2019:

Gelukkig zijn is de nieuwe rijkdom. 
Innerlijke rust is het nieuwe succes. 
En vriendelijk zijn is de nieuwe rage. 
Doe je mee?
Actieplan voor 2019: 
meer liefde, 
minder oordelen.
Je weet nooit wat er van
je inspanningen terechtkomt,
maar als je niets doet
krijg je helemaal geen resultaat
Vaak is de meest
onverwachte aanpak de
effectiefste
Als ik moet kiezen tussen
twee kwaden, kies ik altijd
wat ik nooit eerder heb
geprobeerd
De enige fout die je
kunt maken in je leven,
is een fout waarvan je
niets hebt geleerd
Wil je gelukkig worden?
Probeer dan niet langer
perfect te zijn
Wees een beetje gek.
Een beetje speels, ondeugend
en nieuwsgierig.
Open je geest, speel en ontdek
We zijn beperkt.
Niet door onze mogelijkheden,
maar door de gedachten
over onze mogelijkheden
Neem de tijd om
bij jezelf te blijven,
het is een grote kracht
als je dit kunt.
Als je de omstandigheden
niet kunt veranderen,
verander dan de manier
waarop je ernaar kijkt.
Veel mensen hebben moeite
met veranderingen
en toch is dat het enige
wat voor vooruitgang zorgt.
Je kunt een mooi persoon zijn
met een groot hart
en toch nee zeggen.
Nee is ook een antwoord.
Neem waar en laat je
oordeel voor wat het is.
Richt je aandacht
op wat je zelf kunt doen
Geef wat je heel graag wil nooit op.
Geduld hebben is soms lastig,
maar spijt krijgen is veel lastiger.
Persoonlijk raak ik niet
onder de indruk van geld,
sociale status of titels.
Ik raak onder de indruk van
hoe mensen van betekenis
zijn voor anderen
Juist door de voelen,
kom je tot iets moois
Je kunt niet innoveren als je
gebaande paden volgt
Ga vol voor je dromen
Mik hoog en ontdek wat mogelijk is.
Lief hoofd, lieve gedachten.
Als ik naar bed ga,
is het fijn als jullie gaan slapen.
Dan kan ik dat ook.
Een idee krijgen overkomt
ons allemaal weleens.
Het vermogen om een idee
om te zetten in een 
bruikbaar goed is aan
minder mensen gegeven
Vrijwilligers zijn niet te koop
De tijd bestaat alleen maar
omdat anders alles
tegelijk zou gebeuren
Je kunt niet meer worden
dan jezelf, maar je kunt wel
meer jezelf worden
Antwoorden is zilver,
vragen is goud
Expertise is ingewikkelde
stof gemakkelijk
kunnen uitleggen
Communicatie is vaak het
grootste probleem van
de oplossing
Ieder kind is een
kunstenaar, de moeilijkheid
is er een te blijven als
je opgroeit
Assumption is the mother
of all fuck-ups
Objects at rest tend to stay
at rest, objects in motion
tend to stay in motion
Als je je gevoeligheid
accepteert, kun je het leven
gaan leiden dat bij je past
Mensen die het weten, zet het niet;
mensen die het zeggen weten het niet
Anders is niet altijd beter,
maar beter is wel altijd
anders
De stilte van de natuur
heeft veel geluiden
Veranderen betekent
het vervangen van
oude verworvenheden
door nieuwe
verantwoordelijkheden
Dát je iets leert
is belangrijker dan
van wíé je iets leert

}}}

Last modified 5 years ago Last modified on 08/26/19 09:34:28
Note: See TracWiki for help on using the wiki.